• Azonnal védőre van szüksége? Őrizetbe vették hozzátartozóját? Hívjon a nap 24 órájában!

    Hívjon!
  • Ingyenes konzultáció – alapos felkészülés – határozott védelem

    Hívjon!
  • Kihallgatása lesz? Bűncselekménnyel vádolják Önt vagy hozzátartozóját? Sértetti jogi képviseletre van szüksége?

    Hívjon bizalommal!

Szolgáltatások

Védelem a büntetőeljárás valamennyi szakaszában

Védőként a büntetőeljárásban ellátom az Ön védelmét a nyomozati szaktól kezdődően egészen az esetleges rendkívüli jogorvoslatokig.

Sértetti jogi képviselet

Érdekeit magas színvonalon képviselem az Ön sérelmére elkövetett büntetőeljárásban, különös tekintettel a polgári jogi igény érvényesítésére.

Adásvételi és ajándékozási szerződés elkészítése

Tulajdonátruházás során teljeskörű okirat szerkesztést, véleményezést, kapcsolódó dokumentumok elkészítését vállalom.

Cégalapítás, módosítás, megszüntetés

Irodám vállalja a cég alapítása, adataiban történt változások átvezetése, megszüntetése esetén a szükséges dokumentumok elkészítését, valamint az elektronikus rendszerbe történő beküldést és az eljárás során a társaság képviseletét.

Fizetési felszólítás

Ügyvédi felszólító levél szerkesztése a követelés mihamarabbi behajtása érdekében.

Fizetési meghagyásos eljárás

Pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás, melyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara interneten elérhető, országosan egységes számítástechnikai rendszerén keresztül kerül benyújtásra.

Bemutatkozás

2009-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán „cum laude” minősítéssel. Ezt követően 4 évig voltam ügyvédjelölt.

2012-ben szereztem közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karán.

A jogi szakvizsgák letételét követően 2014-ben avattak ügyvéddé.

2014-ben a Penta Uniónál adótanácsadó végzettséget szereztem.

2017-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán bűnügyi szakjogásszá avattak.

Ügyvédként főleg büntetőügyekben látok el védelmet, sértetti jogi képviseletet, ezen túlmenően klasszikus okiratszerkesztési tevékenységet végzek (tulajdonjog átruházás, cégmódosítás, követeléskezelés).

Irodám telefonon a nap 24 órájában elérhető, hétvégi napokon is, hiszen egy elfogás, őrizetbe vétel esetén a gyanúsítottnak azonnali segítségre van szüksége.

Magyarországon mindenkit megillet a védelemhez való jog. Tanácsos már az első kihallgatásra felkészült védővel érkezni, ugyanis az első gyanúsítotti vallomásnak kulcsszerepe van az eljárásban.

Fontosnak tartom, hogy Védenceim a hatóságokkal szemben felkészülten, jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban tájékozottan érkezzenek a kihallgatásukra, tárgyalásukra.

Védenceimet, Ügyfeleimet ügyeik állásáról folyamatosan tájékoztatom, a stratégiát közösen alakítom ki velük.

Irodám rendelkezik a 2018. január 1. napjával bevezetett elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges valamennyi hozzáféréssel, informatikai háttérrel.

Több éves tapasztalatomra tekintettel naprakész, gyakorlati tudással rendelkezem.

Irodám együttműködik szakértőkkel, szaktanácsadókkal, kollégákkal, annak érdekében, hogy Védenceim, Ügyfeleim a legmagasabb színvonalú jogi segítséget kapják.

Büntetőjog

Irodám fő profilja a büntetőjogi védelem és a sértetti képviselet ellátása.
Védenceimet az eljárás során tájékoztatom az őket megillető jogokról és kötelezettségekről. A védelmi stratégiát közösen alakítom ki Védenceimmel, valamennyi kihallgatás előtt felkészítem őket, célom a lehető legtöbb mentő körülmény összegyűjtése.
A kihallgatásokon, tárgyalásokon személyesen veszek részt.

Több éves ügyvédjelölti, valamint ügyvédi munkám során főként élet, testi épség (emberölés, testi sértés), vagyon elleni (lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, orgazdaság), vagyon elleni erőszakos (rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás), és egészséget veszélyeztető (kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, ) bűncselekményekben jártam el, de szívesen foglalkozom fiatalkorúak ügyeivel, valamint közlekedési bűncselekményekkel (közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása, járművezetés ittas állapotban, cserbenhagyás) is.

Megbízás esetén az elítélteket is képviselem a büntetés-végrehajtása során, például reintegrációs őrizet kérelmezése tárgyában.

Tulajdonjog átruházás

Megbízás esetén vállalom tulajdonjog átruházási szerződések (adásvétel, ajándékozás) és az ehhez kapcsolódó dokumentumok elkészítését, valamint a teljeskörű földhivatali ügyintézést.

Hitelből finanszírozott jogügyletek esetén vállalom a kapcsolattartást a hitelintézeti ügyintézőkkel.

Cégjog

Cégalapítás, módosítás, társasági formaváltás, megszüntetés során teljes körű jogi képviseletet vállalok.
Az okiratok elkészítésén és benyújtásán túlmenően segítséget nyújtok esetleges székhely-szolgáltatás keresésben, tevékenységi körök meghatározásában, igény szerint szakember bevonásával adózási kérdésekben is.

Követeléskezelés

Követeléskezelés során vállalom fizetési felszólítások megírását, tartós megbízás esetén a követelések nyilvántartását, fizetési meghagyás benyújtását, felszámolási eljárás kezdeményezését.

Irodám rendelkezik a fizetési meghagyás és felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásához szükséges hozzáféréssel és informatikai háttérrel.

Kapcsolat

1137 Budapest,
Szent István krt. 18 2/4
15-ös kapucsengő
(Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda)
Telefon: +36-30-375-6607
Fax: +36-1-700-1969
E-mail: info@dybisewszky.hu
Ezt a honlapot a Dr. Dybisewszky Andrea Ügyvéd a Magyar Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.